top of page
English
TESSELLATION

827

polski
English
polski
TESELACJA
według norm ISO 19100, dzielenie przestrzeni na zbiór sąsiadujących podprzestrzeni o tym samym wymiarze jak przestrzeń dzielona.

Teselacja złożona z przystających regularnych wieloboków lub wielościanów jest teselacją regularną. Teselacja złożona z regularnych, ale nieprzystających, wieloboków lub wielościanów jest teselacją semi-regularną. W innych przypadkach teselacja jest nieregularna.

Przykłady teselacji regularnych
bottom of page