top of page
English
THEMATIC DATA

107

polski
English
polski
DANE TEMATYCZNE
dane opisujące pewne aspekty (tematy) świata rzeczywistego w nawiązaniu do danych georeferencyjnych (patrz: dane georeferencyjne).

Podobne znaczenie do terminu dane tematyczne ma termin dane aplikacyjne (patrz: dane aplikacyjne).

bottom of page