top of page
English
THEMATIC IDENTIFIER

286

polski
English
polski
IDENTYFIKATOR TEMATYCZNY
unikatowy identyfikator obiektu stosowany do obiektów przestrzennych w określonym temacie INSPIRE. Przykłady: kod administracyjny dla powierzchniowych obiektów administracyjnych w temacie jednostek administracyjnych,

bottom of page