top of page
English
THICK CLIENT

260

polski
English
polski
GRUBY KLIENT
klient (patrz: klient) (system lub program), który ma duże możliwości przetwarzania danych geoprzestrzennych lub zarządzania nimi.
Z tego względu, korzystając z usług serwera (patrz: serwer) lub oprogramowania pośredniczącego, większość zadań obliczeniowych związanych z tą usługą (patrz: usługa) może wykonać sam i w rezultacie może korzystać z usługi także na niskim poziomie dostępu do danych nie przetworzonych.

Porównaj: cienki klient (patrz: cienki klient)

bottom of page