top of page
English
TITLE REGISTATION

689

polski
English
polski
REJESTRACJA TYTUŁÓW
w katastrze, rejestracja własności i innych praw rzeczowych oddzielnie dla każdej nieruchomości; przykładem są polskie księgi wieczyste (patrz: księgi wieczyste).

bottom of page