top of page
English
TOPOGRAPHICAL DATABASE

60

polski
English
polski
BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH
baza danych (patrz: baza danych) dotycząca obiektów topograficznych, tj. obiektów przedstawianych na mapach topograficznych, z uwzględnieniem numerycznego modelu rzeźby terenu.

Wybór obiektów oraz szczegółowość ich reprezentacji zależy od przeznaczenia bazy, np. od skal map topograficznych, które mają być generowane na podstawie danych bazy.

bottom of page