top of page
English
TOPOLOGICAL PRIMITIVE

834

polski
English
polski
TOPOLOGICZNY ELEMENT PROSTY
według specyfikacji OGC, a także norm grupy ISO 19100 – obiekt topologiczny, który reprezentuje pojedynczy, niepodzielny element.

Odpowiada on wnętrzu geometrycznego elementu prostego (patrz: geometryczny element prosty) o takiej samej wymiarowości. Wyróżnia się 4 podtypy topologicznych elementów prostych: węzeł, krawędź, powierzchnia topologiczna, bryła topologiczna.

bottom of page