top of page
English
TOPOLOGICAL SOLID

73

polski
English
polski
BRYŁA TOPOLOGICZNA
w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100 – 3-wymiarowy topologiczny element prosty (patrz: topologiczny element prosty) będący odpowiednikiem bryły (patrz: bryła) jako 3-wymiarowego geometrycznego elementu prostego (patrz: geometryczny element prosty).

Granica (patrz: granica) bryły topologicznej (jej brzeg, a ściślej jej brzeg topologiczny (patrz: brzeg topologiczny )) jest zbiorem innych topologicznych elementów prostych o niższej wymiarowości: skierowanych powierzchni topologicznych (patrz: powierzchnia topologiczna), skierowanych krawędzi (patrz: krawędź skierowana) i skierowanych węzłów (patrz: węzeł skierowany).

bottom of page