top of page
English
TOPOLOGICALLY INTEGRATED GEOGRAPHIC ENCODING AND REFERENCING

832

polski
English
polski
TIGER
baza danych pokrywająca terytorium Stanów Zjednoczonych i zawierająca dane przestrzenne w strukturze DIME (patrz: DIME) wzbogacone o dane dotyczące różnorodnych jednostek podziałów administracyjnych i statystycznych z uwzględnieniem kształtu ich granic, w tym ulic.

bottom of page