top of page
English
TORRENS SYSTEM

794

polski
English
polski
SYSTEM TORRENSA
system rejestracji tytułów (patrz: rejestracja tytułów) własności wprowadzony w Południowej Australii w roku 1858 zgodnie z propozycją, której autorem był sir Robert Torrens.

Jego koncepcja miała duży wpływ na rozwój systemów rejestracji gruntów, zwłaszcza w ówczesnych koloniach brytyjskich.

bottom of page