top of page
English
TOTAL STATION

813

polski
English
polski
TACHIMETR ELEKTRONICZNY
szeroko stosowany instrument geodezyjny, który służy do pomiaru i rejestracji odległości, kąta poziomego i kąta pionowego.

Charakteryzując tachimetr elektroniczny określa się m.in.: dokładność pomiaru kątów, dokładność i zasięgi pomiaru odległości z użyciem luster oraz bez luster, pojemności pamięci do rejestracji wyników pomiaru, rodzaj wyświetlacza i klawiatury, funkcje i właściwości oprogramowania.

Oddzielną grupę stanowią instrumenty umożliwiające automatyczne rozpoznawanie i śledzenie celu.

bottom of page