top of page
English
TRANSFER PROTOCOL

654

polski
English
polski
PROTOKÓŁ TRANSFERU
według norm ISO 19100, ogólny zbiór reguł służących do definiowania interakcji zachodzących między rozproszonymi systemami.

bottom of page