top of page
English
TRIANGULAR IRREGULAR NETWORK (TIN)

483

polski
English
polski
NIEREGULARNA SIEĆ TRÓJKĄTÓW
wynik podziału części płaszczyzny na trójkąty, których boki powstają przez łączenie punktów należących do zbioru punktów o znanych współrzędnych i stanowiących węzły sieci.

Nieregularna sieć trójkątów może być tworzona przy uwzględnieniu dodatkowych danych, np. - w zastosowaniu do modelowania powierzchni ziemskiej - danych uzyskanych na podstawie obserwacji terenowych.

Stosuje się też algorytm triangulacji Delaunay'a, w którym wybór boków sieci związany jest z tworzeniem wielokątów Thiessena (patrz: wielokąt Thiessena).

bottom of page