top of page
English
TRILATERATION

839

polski
English
polski
TRILATERACJA
metodyka tworzenia poziomych sieci geodezyjnych (patrz: sieć geodezyjna), w której wzajemne położenie punktów określane jest na podstawie pomiaru długości boków w trójkątach.

bottom of page