top of page
English
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR

870

polski
English
polski
UTM
uniwersalne poprzeczne odwzorowanie kartograficzne (patrz: odwzorowanie kartograficzne) Merkatora utworzone na tej samej zasadzie, co odwzorowanie Gaussa-Krügera (patrz: odwzorowanie Gaussa-Krügera).

W odwzorowaniu UTM szerokość odwzorowywanej strefy wynosi 6°, a współczynnik skalowy zniekształcenia w południku osiowym równa się 0,9996.

Odwzorowanie to stosuje się w państwach NATO dla map opracowywanych do celów wojskowych w skalach 1:25 000 - 1: 250 000.

bottom of page