top of page
English
URBAN DATA MANAGEMENT SOCIETY

846

polski
English
polski
UDMS
Towarzystwo Zarządzania Danymi Miejskimi, które stanowi organizację o zasięgu europejskim, jej główną formą działania są doroczne konferencje UDMS.

bottom of page