top of page
English
USE CASE MODEL

463

polski
English
polski
MODEL PRZYPADKÓW UŻYCIA
w języku UML – model opisujący wymagania funkcjonalne stawiane wobec systemu i wyrażone poprzez przypadki użycia (patrz: przypadek użycia).

Model taki przedstawiany jest przy pomocy diagramu przypadków użycia (patrz: diagram przypadków użycia), zawierającego także aktorów zewnętrznych (lub aktory, jeżeli to są systemy zewnętrzne, a nie osoby) i ich powiązania z przypadkami użycia.

Patrz także: egzemplarz przypadku użycia (patrz: egzemplarz przypadku użycia), scenariusz przypadku użycia (patrz: scenariusz przypadku użycia), studium przypadku użycia (patrz: studium przypadku użycia), perspektywa przypadków użycia (patrz: perspektywa przypadków użycia) i ukierunkowany na przypadki użycia (patrz: ukierunkowany na przypadki użycia).

bottom of page