top of page
English
UTILITY AND GOVERNMENTAL SERVICES

867

polski
English
polski
USŁUGI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I SŁUŻBY PAŃSTWOWE
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, instalacje użyteczności publicznej takie jak: kanalizacja, gospodarowanie odpadami, dostawa energii i dostawa wody, administracyjne i społeczne służby państwowe lub samorządowe, takie jak: obiekty administracji publicznej, obiekty obrony cywilnej kraju, szkoły, szpitale.

bottom of page