top of page
English
VARIANCE

878

polski
English
polski
WARIANCJA
dla populacji, wartość oczekiwana (patrz: wartość oczekiwana) kwadratu różnicy: zmienna losowa minus wartość oczekiwana tej zmiennej.Wariancja w próbce jest podzieloną przez n-1 sumą kwadratów różnic między n wartościami zaobserwowanymi a ich średnią arytmetyczną.

Wariancja w próbce jest estymatorem nieobciążonym wariancji jako wartości oczekiwanej w populacji.

bottom of page