top of page
English
VECTOR REPRESENTATION

695

polski
English
polski
REPREZENTACJA WEKTOROWA
reprezentacja, w której stosowane są dane wektorowe (patrz: dane wektorowe).

bottom of page