top of page
English
VERTICAL ANGLE

349

polski
English
polski
KĄT PIONOWY
kąt mierzony w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez stanowisko instrumentu geodezyjnego.

Kątami pionowymi są:
a) kąt pochylenia, jaki linia celowania tworzy z płaszczyzną poziomą,
b) kąt zenitalny, jaki linia celowania tworzy z linią pionową oraz
c) różnica kątów pochylenia lub kątów zenitalnych.

bottom of page