top of page
English
VOXEL

915

polski
English
polski
WOKSEL
najmniejszy trójwymiarowy element bryły stosowany w cyfrowym modelowaniu brył (patrz: cyfrowe modelowanie bryły).

bottom of page