top of page
English
WIRELESS APPLICATION PROTOCOL

877

polski
English
polski
WAP
standard przekazywania komunikatów intemetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych za pomocą telefonów komórkowych, pagerów oraz innych terminali cyfrowych.

bottom of page