top of page
polski
English
polski
ABSTRAKCYJNY
English
ABSTRACT

stanowiący rezultat abstrahowania, czyli tworzenia ogólnych idei, pomijając pewne składniki, cechy lub relacje danego przedmiotu zainteresowania, przy jednoczesnym wyodrębnieniu innych, uznanych za istotne.

bottom of page