top of page
polski
English
polski
AGREGACJA CAŁKOWITA
English
COMPOSITION
w języku UML i w konsekwencji także w normach grupy ISO 19100 – forma agregacji (patrz: agregacja) z silną przynależnością, w wyniku której cykl życia obiektu (patrz: cykl życia obiektu) "części" pokrywa się z cyklem życia obiektu "całości".

Wyjątek od tej reguły stanowi przypadek nieustalonej krotności (patrz: krotność), gdy obiekty "części" mogą być tworzone po utworzeniu obiektu "całości" i usuwane przed usunięciem obiektu "całości". W agregacji całkowitej obiekt "część" może należeć tylko do jednego obiektu "całość". Agregacja całkowita może być rekurencyjna (czyli cyklicznie zagnieżdżona, inaczej – rekursywna).

Przykładem agregacji całkowitej są pomieszczenia w budynku, które nie mogą istnieć przed jego wybudowaniem ani po rozebraniu budynku.

Synonimy: kompozycja, silna agregacja, agregacja kompozytowa - composite aggregation.

bottom of page