top of page
polski
English
polski
AKCJA ASYNCHRONICZNA
English
ASYNCHRONOUS ACTION
pojęcie z zakresu języka UML – rodzaj akcji (patrz: akcja), w której obiekt (patrz: obiekt) wysyłający komunikat (patrz: komunikat) nie czeka na jej zakończenie i na przekazanie odpowiedzi od obiektu realizującego akcję o jej wykonaniu lub na przekazanie jej wyniku.

Patrz także: akcja synchroniczna (patrz: akcja synchroniczna)

bottom of page