top of page
polski
English
polski
ALGEBRA MAPY
English
MAP ALGEBRA
zbiór operacji na warstwach rastrowych mapy utworzonych na podstawie tego samego rastra (patrz: raster). Termin ten, wiążący się z nakładaniem warstw (patrz: nakładanie warstw), został wprowadzony przez C. D. Tomlina.

bottom of page