top of page
polski
English
polski
ALGORYTM
English
ALGORITHM
zbiór reguł umożliwiających rozwiązanie danego problemu.

bottom of page