top of page
polski
English
polski
ANALIZA WYMAGAŃ
English
REQUIREMENTS ANALYSIS
analiza wymagań (patrz: wymaganie) przedstawionych przez użytkownika mająca na celu zdefiniowanie systemu informacyjnego stanowiącego przedmiot zainteresowania.

bottom of page