top of page
polski
English
polski
ANALOGOWY
English
ANALOG
reprezentujący informację za pomocą wielkości fizycznej zmieniającej się w sposób ciągły, w przeciwieństwie do reprezentacji dyskretnej, zwłaszcza cyfrowej (patrz: cyfrowy).

Ilustracja reprezentacji analogowej i cyfrowej
bottom of page