top of page
polski
English
polski
APLET
English
APPLET
niewielki program, np. w języku JAVA, pobierany z dokumentem WWW i wykorzystywany przez przeglądarkę.

bottom of page