top of page
polski
English
polski
ARTEFAKT
English
ARTIFACT
w informatyce – fragment informacji, który może być użyty lub powstaje w procesie tworzenia oprogramowania.

Artefaktem może być model (patrz: model), opis lub program.

Synonim: twór

bottom of page