top of page
polski
English
polski
ATKIS
English
GERMAN AUTHORITATIVE TOPOGRAPHIC AND CARTOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem, niemiecka baza danych kartograficznych składająca się z:
1) numerycznego modelu rzeźby terenu (patrz: numeryczny model rzeźby terenu) DGM (Digitales Gelandemodell) oraz
2) numerycznego modelu sytuacji terenu (patrz: numeryczny model sytuacji terenu) DSM (Digitales Situationsmodell).

Treść bazy określona jest katalogiem typów obiektów (ATKIS-Objektartenkatalog) zawierającym 168 typów obiektów (encji) podzielonych na 7 dziedzin i 19 grup.

Pod względem treści i szczegółowości ATKIS odpowiada mapie topograficznej w skali 1 :25 000.

bottom of page