top of page
polski
English
polski
BŁĄD PRZYPADKOWY
English
RANDOM ERROR
składnik błędu zmieniający się w sposób losowy, niemożliwy do przewidzenia.

bottom of page