top of page
polski
English
polski
BŁĄD SYSTEMATYCZNY
English
SYSTEMATIC ERROR
składnik błędu, który nie zmienia się w sposób losowy, może być przewidziany i oszacowany.

bottom of page