top of page
polski
English
polski
BACK OFFICE SYSTEM
English
BACK OFFICE SYSTEM
infrastruktura komputerowa danej organizacji, która służy realizacji jej głównych procesów biznesowych, ale nie posiada interfejsów do kontaktu z klientami.

bottom of page