top of page
polski
English
polski
BADANIE ODBIORCZE
English
ACCEPTANCE TEST
badanie wyników kontraktu mające na celu sprawdzenie, czy odpowiadają one ustalonym wymaganiom.

bottom of page