top of page
polski
English
polski
BAJT
English
BYTE
ciąg na ogół 8 bitów traktowany jako całość i stosowany do zapisu znaku.

bottom of page