top of page
polski
English
polski
BAZA WIEDZY
English
KNOWLEDGE BASE
baza danych zawierająca zasady wnioskowania oraz informacje dotyczące pewnej dziedziny, w szczególności opinie ekspertów.

bottom of page