top of page
polski
English
polski
BLOB – duży obiekt binarny
English
BLOB – binary large object
duży agregat (patrz: agregat) danych w zapisie binarnym, który nie może być przechowywany w strukturze relacyjnej bazy danych (patrz: relacyjna baza danych) i z tego względu przechowywany jest w takiej bazie na zewnątrz tej struktury.

Z punktu widzenia modelu encji-relacji (patrz: model encji-relacji), agregat taki jest niepodzielny i wymaga do obsługi i przetwarzania oddzielnych procedur zależnych od jego rodzaju i wewnętrznej organizacji. Taki typ danych agregatowych stosowany jest do przechowywania w bazie relacyjnej danych multimedialnych, a w zastosowaniach z zakresu geomatyki do przechowywania danych rastrowych, macierzowych i obrazów lub ortoobrazów.

bottom of page