top of page
polski
English
polski
BLOK ZDJĘĆ
English
BLOCK OF PHOTOGRAPHS
w fotogrametrii lotniczej lub satelitarnej, zespół szeregów zdjęć (patrz: szereg zdjęć), charakteryzujący się pokryciem podłużnym (patrz: pokrycie podłużne) i pokryciem poprzecznym (patrz: pokrycie poprzeczne).

bottom of page