top of page
polski
English
polski
CCD
English
CHARGE-COUPLED DEVICE
stosowany w skanerach i kamerach układ półprzewodnikowy ze sprzężeniem ładunkowym zapamiętujący pobudzenia świetlne.

bottom of page