top of page
polski
English
polski
CD-ROM
English
COMPACT DISC READ-ONLY MEMORY
pamięć na płycie kompaktowej o pojemności wynoszącej zazwyczaj 630 MB, przeznaczona tylko do odczytu.

bottom of page