top of page
polski
English
polski
CHMURA OBLICZENIOWA
English
CLOUD COMPUTING
Model dostarczania zasobów informacyjnych, w którym różne serwery, aplikacje, dane i inne zasoby są integrowane i udostępniane jako usługa za pośrednictwem Internetu. Istnieją trzy główne typy chmur obliczeniowych i powstają także dodatkowe typy: oprogramowanie jako usługa (SaaS) na potrzeby aplikacji internetowych, infrastruktura jako usługa (IaaS) na potrzeby dostępu do pamięci i mocy obliczeniowej za pośrednictwem Internetu oraz platforma jako usługa (PaaS) udostępniająca deweloperom narzędzia do tworzenia i hostowania aplikacji internetowych. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, a nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania.

Luty 2018

JG

bottom of page