top of page
polski
English
polski
CHMURA PUNKTÓW
English
CLOUD OF POINTS
zbiór punktów w przestrzeni trójwymiarowej uzyskany w wyniku skanowania.

W systemie laserowym trójwymiarowego skanowania (patrz: system laserowy trójwymiarowego skanowania) punkty te leżą na powierzchniach odbijających generowane przez skaner światło laserowe, a przestrzeń skanowania może być np. określona:
a) położeniem skanera,
b) orientacją osi skanera,
c) wielkościami dwóch kątów (poziomego i pionowego) ograniczających wiązkę skanowania oraz
d) minimalną i maksymalną odległością punktu od skanera.

bottom of page