top of page
polski
English
polski
CIENKI KLIENT
English
THIN CLIENT
klient (system lub program), który ma ograniczone możliwości przetwarzania danych geoprzestrzennych lub zarządzania nimi.
Z tego względu, korzystając z usług serwera (patrz: serwer) lub oprogramowania pośredniczącego, wymaga znacznego wsparcia w tym zakresie przez systemy realizujące zamówione usługi (patrz: usługa).

Porównaj: gruby klient (patrz: gruby klient).

bottom of page