top of page
polski
English
polski
COGO
English
COGO
zbiór procedur z zakresu geometrii analitycznej dostosowanych do obliczeń współrzędnych w miernictwie, często występujący jako moduł w systemie informacji przestrzennej. Nazwa jest akronimem pochodzącym od coordinate geometry.

bottom of page