top of page
polski
English
polski
COSPAR
English
COMMITTEE FOR SPACE RESEARCH
Komitet Badań Przestrzeni Kosmicznej, organizacja zajmująca się koordynacją badań przestrzeni kosmicznej w skali międzynarodowej; jej zakres zainteresowań obejmuje m.in. geodezję satelitarną i teledetekcję (patrz: teledetekcja).

bottom of page