top of page
polski
English
polski
CROWDSOURCING
English
CROWDSOURCING
Wykonywanie zadań, w tym pozyskiwanie wiedzy, przy udziale lub pomocy osób fizycznych lub organizacji (najczęściej organizacji pozarządowych) na podstawie publicznego zaproszenia, najczęściej przez internet (patrz: VGI).

Luty 2018

JG

bottom of page