top of page
polski
English
polski
CYFROWY MODEL KARTOGRAFICZNY
English
DIGITAL CARTOGRAPHIC MODEL
w znaczeniu określonym przez Europejską Asocjację EuroGeographics – model danych geoprzestrzennych dedykowany prostym mapom cyfrowym o płaskiej strukturze, na przykład mapom wektorowym otrzymanym w wyniku digitalizacji map zeskanowanych.
Mapy oparte na takim modelu są odpowiednie jedynie dla przedstawiania ich na ekranie lub do wydruku. W systemach geoinformatycznych mogą być używane jako tło dla innych danych geoprzestrzennych.

Akronim: DCM
Porównaj: cyfrowy model krajobrazu (patrz: cyfrowy model krajobrazu)

bottom of page